• HLAVNÍ STRANA
 • KATALOG
 • AUTOŘI
 • VĚDECKÁ REDAKCE
 • KONTAKT

 • PETR PAVLAS

  Petr Pavlas, Ph.D., je výzkumným pracovníkem Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., v Praze. Vedle toho vyučuje na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Odborně se věnuje komeniologii a dějinám raně novověké filosofie, především ideji dokonalého jazyka a univerzální encyklopedie, metafoře knihy v přirozené teologii a vztahu Kusánský – Komenský – Leibniz. Je autorem monografie Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy (Pavel Mervart 2015) a řady českých a anglických studií v časopisech jako Acta Comeniana, Studia Comeniana et historica, Teorie vědy aj. Publikoval rovněž kapitoly ve svazcích o F. Patrizim (Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance, edd. T. Nejeschleba a P. R. Blum, UPOL 2014) a nově o M. Kusánském (Nicholas of Cusa and the Making of the Early Modern World, edd. Simon J. G. Burton, Joshua Hollmann a Eric M. Parker, Brill 2019).


  Pro zákazníky

  Užitečné informace