• HLAVNÍ STRANA
 • KATALOG
 • AUTOŘI
 • VĚDECKÁ REDAKCE
 • KONTAKT

 • JAN KVĚTINA

  Jan Květina (1986) vystudoval historii a politologii na FF UK v Praze. Předmětem jeho badatelského zájmu jsou dějiny Polska a polského politického myšlení se specializací na raně novověkou šlechtickou republiku a problematiku formování národních diskurzů v 19. století.

  Knihy autora:


  Pro zákazníky

  Užitečné informace