• HLAVNÍ STRANA
 • KATALOG
 • AUTOŘI
 • VĚDECKÁ REDAKCE
 • KONTAKT

 • PAVEL VĚTROVEC

  Pavel Větrovec, římskokatolický kněz, premonstrát kláštera v Teplé, vyučující biblistiky na KTF Univerzity Karlovy. Nar. 16. 5. 1965 v Plzni, maturoval roku 1983 na SPŠ stavební v Plzni, promoval na ČVUT, FSv v Praze roku 1987 (Ing.), v letech 1988–1990 absolvoval postgraduální studium stavební mechaniky. Roku 1990 vstoupil do Kanonie premonstrátů v Teplé, studia ke kněžství absolvoval v Římě (Sant’ Anselmo a Gregoriana), 30. 9. 1994 složil v klášteře Teplá slavné sliby, 16. 12. 1995 tam byl vysvěcen na jáhna a 29. 6. 1996 na kněze. V letech 1998–2001 absolvoval doktorské studium biblické teologie na KTF UK (Th. D.), v letech 2002–2005 absolvoval licenciátní studium na římském Papežském biblickém institutu (S. S. L.). Od roku 2000 pedagogicky působí na KTF UK v Praze. Jako kněz působil v pastoraci farností Klášter Teplá, Mariánské Lázně, Cheb, Velká Hleďsebe, Plasy a Manětín. Nyní je farářem v Bečově nad Teplou.

  Knihy autora:


  Pro zákazníky

  Užitečné informace