• HLAVNÍ STRANA
 • KATALOG
 • AUTOŘI
 • VĚDECKÁ REDAKCE
 • KONTAKT

 • VÍT POKORNÝ

  Vít Pokorný (1974) vystudoval jednooborovou filosofii na UFAR FF UK a postrgraduální obor Humanitní studia – Obecná antropologie na FHS UK. V současné době působí v Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofického ústavu AV ČR a vyučuje na Katedře politologie a filosofie, UJEP Ústí nad Labem. Publikuje v oblasti filosofie a antropologie. Je autorem Psychonautické knihovny magazínu Legalizace. K hlavním okruhům jeho zájmu patří postfenomenologie, postmoderní filosofie, kognitivní antropologie, psychedelický výzkum a ekologické myšlení. Ve své práci usiluje o překonání hranic mezi vědeckými disciplínami a o nalezení komplexní transdisciplinární perspektivy.

  Knihy autora:


  Pro zákazníky

  Užitečné informace